over de huurdersbelangenvereniging

Beste Woudenbergse huurders van Omnia Wonen,

Zoals u bekend is, zijn Vallei Wonen en Omnia Wonen per 1 januari 2020 gefuseerd.

De Huurders Belangen Vereniging Woudenberg (HBVW) blijft zich onverminderd voor u inzetten!

 

De HBVW zal met en via de Stichting Huurdersbelangen  Omnia Wonen (SHOW) overleg plegen over zaken als: 

 • de huur en de jaarlijkse huurverhoging;

 • de nieuwbouw (planning);

 • het deel van het onderhoud dat voor rekening van de verhuurder komt;

 • klein onderhoud via het servicepakket;

 • medezeggenschap bij renovatie en/of sloop;

 • het aanzien van de woonomgeving;

 • de kwaliteit van de dienstverlening;

 • de woningtoewijzing  en de huisvestingsverordening;

 • het beleid ten aanzien van duurzaamheid.

 

De HBVW heeft een vertegenwoordiging in de SHOW. De SHOW is een gelijkwaardig gesprekspartner als het gaat om de  jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente Woudenberg en Omnia Wonen.

 

De HBVW is geen klachtencommissie of geschillencommissie, maar als u zaken tegenkomt die volgens u op beleidsniveau moeten worden besproken, heeft u bij ons een luisterend oor.

Bent u nog geen lid van de HBVW? Meld u dan aan op het e-mailadres HBVW2020@gmail.com.
Het is voldoende dat u daarbij uw naam, adres en telefoonnummer doorgeeft.

 

U kunt zich ook schriftelijk melden; schrijf dan een briefje naar HBVW, Waterlelie 25, 
3931 WH te Woudenberg.
Op dit adres kunt u ook terecht voor nadere informatie.

 

Met vriendelijke groet,
 

Het interim bestuur van de Huurdersbelangen Vereniging Woudenberg;
Annemieke Jansen, Willeke van de Lagemaat, Henk van Kruistum en Hans Lanphen.

Staff

Editor-in-Chief

Elliot Parker

info@mysite.com

123-456-7890

 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon

Production Specialist

Matt Keller

info@mysite.com

123-456-7890

 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon

Sales

Dayna Hendricks

info@mysite.com

123-456-7890

 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon

copyright hbv-woudenberg